Naprava za merjenje položaja napisa

Razvili smo sistem za detekcijo pozicije nalepke na plastičnem ohišju. Cilj je bil zaznati ali je nalepka pravilno nameščena na plastično ohišje.

Prikaz sistema v CAD okolju
Prikaz sistema v realnosti
Blokovna shema sistema

Zajem in obdelava slike

Kamera zajame sliko in jo shrani na mikroračunalnik Raspery pi. Program smo zasnovali v okolju Python s pomočjo openCV. Kamera je nameščena pod kotom zato, da smo izključili bleščanje, osvetlitev pa omogoča konstantne pogoje zajema.

Testni rezultati

Razvit sistem smo testirali z množico plastičnih ohišij z nameščeno nalepko. Slika z zelenim semaforjem prikazuje ustrezen primer. Slika z oranžnim semaforjem prikazuje mejni primer, kjer je semafor rdeč, je primer neustrezen.

Ustrezen primer
Primer z napako v črkah
Primer z napako, kjer je napis zamaknjen