Prototipiranje GPR Radarjev

Načrtujemo in izdelujemo prototipe FMCW, SFCW in Pulznih GPR radarjev v aplikacijah za detekcijo kopenskih min in meritve vlage v tleh, ter potrebno programsko opremo za zajem, obdelavo in prikaz podatkov. FMCW in SFCW GPR radarji so na voljo v kompaktni izvedbi, po želji tudi v kombinaciji z brezpilotnim letalnikom.

FMCW radar
Prikaz oddanega in sprejetega signala v realnem času
Prikaz zloženih vzorcev v časovni domeni (levo) in frekvenčni domeni (desno)

Grafični prikaz detekcije vojaških min, s pomočjo brezpilotnega zrakoplova in GPR radarja
SAR slika, prikazuje posnetek okolja in opazovane “tarče” – korner antene.
Posnetek je narejen z FMCW radarjem nameščenim na dronu.
Geo kodirana SAR slika, prikazuje posnetek okolja in opazovane “tarče” – korner antene.
Posnetek je narejen z FMCW radarjem nameščenim na dronu.