Raziskovanje

Izhodišče delovanja laboratorija je raziskovalna dejavnost na področju avtomatike v elektrotehniki. Končne cilje našega raziskovalnega dela lahko strnemo v naslednje točke:

  • Preko sodelovanja z gospodarstvom ustvariti dodano vrednost pri razvoju industrije. Laboratoriji Inštituta za avtomatiko vzdržujejo kontakte z večino slovenskih podjetij, ki so aktivna na področju avtomatike, prav tako pa sodelujemo z več tujimi podjetji. Projekti v sodelovanju z industrijo nam pomenijo velik izziv, saj lahko naše znanje implementiramo v realno okolje.
  • Preko projektov prenašati znanje in izkušnje ter hkrati spletati vezi s strokovnjaki iz našega področja doma in v tujini. Zaposleni na Inštitutu za avtomatiko sodelujemo v dveh programskih skupinah: “Telematika” in “Optični senzorji in napredni interaktivni vmesniki”.
  • Preko pedagoškega dela prenašati z raziskovalnim delom pridobljeno znanje in širiti bazo strokovnega kadra in ga čim bolj učinkovito plasirati v gospodarstvo. Študentom omogočamo aktivno sodelovanje pri projektih. V ta namen objavljamo seznam študentskih projektov, preko katerih si lahko pridobijo potrebno znanje in izkušnje ter hkrati pripravijo material za izdelavo seminarskih ali diplomskih nalog.