O laboratoriju

Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme (LEOSS) je raziskovalna skupina v okviru Univerze v Mariboru, Fakultete za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko, ustanovljen v 1995.​

LEOSS cilji:​

  • Iskanje novih dizajnov in konceptov v tehnologijah zaznavanja in optičnih vlaken
  • Iskanje cenovno učinkovitih rešitev v tehnologijah vlaken in optičnih senzorjev
  • Uvajanje novih konceptov zaznavanja in rešitev v industrijske aplikacije

LEOSS oprema

Laboratorij je opremljen s čisto sobo v kateri je na voljo oprema za mikro-obdelavo in različne litografske postopke.

Na novi lokaciji na Valvasorjevi ulici v Mariboru opremljamo nove laboratorije za proizvodnjo specialnih optičnih vlaken, potrebnih v raziskovalne namene.

LEOSS osebje:​

  • Zaposlenih za poln delovni čas: 8 (odvisno od potreb projectov)​
  • Plus podiplomski in diplomski študenti​

LEOSS pomen v fotonskih sistemih:​

  • Več kot 25 let izkušenj pri optičnih vlaknih in optičnih senzorjih
  • Izkušnje prototipiranja in pri zgodnjih fazah razvoja izdelkov
  • Dobra kooperacija z gospodarstvom – v zadnjih 10 letih je približno 50 % proračuna za raziskave prišlo iz industrije