O laboratoriju

Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme se ukvarja z raziskavami in razvojem novih tehnologij na področju naprednih optičnih in neoptičnih senzorjev, razvojem optičnih vlaken za uporabo v senzoriki in telekomunikacijah, razvojem posebnih akustičnih senzorjev, industrijskih senzorjev ter s specializiranimi meritvami in senzorskimi sistemi.

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme

Smetanova ulica 46,

SI-2000 Maribor , SLOVENIJA