Pedagoško delo

Namen pedagoškega dela je prenašati, z raziskovalnim delom pridobljeno znanje in širiti bazo strokovnega kadra in ga čim bolj učinkovito plasirati v gospodarstvo. Študentom omogočamo aktivno sodelovanje pri projektih. V ta namen objavljamo seznam študentskih projektov, preko katerih si lahko pridobijo potrebno znanje in izkušnje ter hkrati pripravijo material za izdelavo seminarskih ali zaključnih nalog.