LABORATORIJ ZA PROCESNO AVTOMATIZACIJO

Laboratorij za procesno avtomatizacijo

Laboratorij za procesno avtomatizacijo deluje na temeljnih in aplikativnih raziskavah ter industrijskih projektih s področja računalniške avtomatizacije procesov v industriji. Dejavnost laboratorija je usmerjena predvsem v računalniško vodenje procesov, implementacijo algoritmov, razvoj in izboljšave nadzornih sistemov ter vmesnikov, MES sisteme, avtomatizacijo procesnih postopkov in objektov, meritve neelektričnih veličin, aktuatorsko tehniko, razvoj naprednih algoritmov vodenja, modeliranje in identifikacije procesov, detekcijo in identifikacijo napak, itd. Pridobljeno znanje in izkušnje na projektih pa že vrsto let predajamo mlajšim generacijam skozi pedagoško delo, mentorstva in prakso. Laboratorij za procesno avtomatizacijo deluje v sklopu Inštituta za avtomatiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.

Vpeti in aktivni smo v družbeno tehnoloških mrežah in organizacijah v tujini in Sloveniji, kot je Društvo avtomatikov Slovenije, v okviru katerega organiziramo bienalno konferenco Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu – AIG že vse od leta 1999 v Mariboru. Prav tako Smo ustanovni član in član sveta tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov, ki je ena od štirih tehnoloških mrež v Sloveniji.

V pedagoškem procesu sodelujemo pri izobraževanju na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem programu Avtomatika in robotika, kjer se bo v oktobru 2007 pričel izvajati študijski bolonjski program. Predmeti s področja avtomatike, ki jih vključuje laboratorij so Snovanje sistemov vodenja, Gradniki sistemov vodenja, Modeliranje in indetifikacija, Aktuatorska tehnika, Avtomatizacija industrijskih obratov. Poleg aktivnosti na domači fakulteti, sodelujemo tudi pri pedagoškem procesu na Pedagoški fakulteti, smer Tehniška vzgoja, s predmetom Elektrotehnika.

Raziskovalno delo laboratorija je usmerjeno predvsem v razvoj računalniškega vodenja procesov, PLC, SCADA in MES sisteme, avtomatizacijo procesnih postopkov in objektov, meritve neelektričnih veličin, inteligentne regulacije – Fuzzy regulatorji, modeliranje in identifikacije procesov, detekcijo in identifikacijo napak ter inteligentne zgradbe. Razpolagamo s sodobno opremo, ki jo v sodelovanju s partnerji neprestano nadgrajujemo, tako smo v zadnjih letih veliko pozornosti posvečali implementaciji, povezljivosti in nadgradnjah SCADA sistemov, vse bolj pa razmišljamo v smeri MES sistemov, ki predstavlja informacijsko povezava tehnološkega in poslovnega nivoja vodenja. Na aplikativnem nivoju razvijamo vgrajene sisteme za potrebe merilne instrumentacije, vgrajene sisteme na procesnem nivoju vodenja, modele procesnih sistemov, uporabljamo moderne komunikacijske tehnologije za povezave v industriji, odprto kodno zasnovano programsko opreme za vodenje sistemov ter kompleksne informacijske sisteme za informiranje, distribucijo in alarmiranje.

Uspešno delo laboratorija potrjuje preko 400 zavedenih bibliografskih enot, od tega je več kot 30 izvirnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, prispevkov na konferencah ter mentorstva in somentorstva več kot 100 diplomskih nalog, 4 magisteriji in 1 doktorat, kjer so 3 diplomska dela in 1 magisterij prejeli Bedjaničevo nagrado. Nenazadnje je potrebno izpostaviti še sodelovanje v več kot 60 domačih in mednarodnih projektih, organiziranje strokovnih konferenc na področju avtomatizacije in mednarodno sodelovanja s tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. Ves čas se trudimo ohranjati stike z gospodarstvom ter želimo okrepiti prenos znanja v industrijo.

Vodja laboratorija
izr. prof. dr. Nenad Muškinja