O projektu

Na osnovi našega raziskovalnega dela v zadnjih desetih letih, ki temelji na obdelavi radarskih signalov in implementiranju raznih radarskih sistemov za opazovanje površja Zemlje bomo v tem raziskovalnem projektu znanje poglobili iz načrtovanja radarjev v Tera Hertz-nem (THz) področju. Valovanje v THz področju je zelo primerno za opazovanje površja in struktur predmetov, ki nimajo organskih primesi zato ima velik pomen praktičen pomen, saj lahko zagotovimo varnost, ugotavljamo kakovost izdelkov in materialov, ki jih s prostim očesom ne moremo zaznati, predvsem pa lahko pripomoremo k bolj kakovostnem življenju z implementacijo modernih tehnologij. Z modernimi tehnologijami lahko opazujemo mikro-razpoke na materialih in ugotavljamo prisotnost materialov izza sten in pod oblekami. To področje je zelo zanimivo in se zelo hitro razvija vendar je oprema potrebna za implementacijo THz radarja zelo cenovno nedostopna. V sodelovanju z Laboratorijem za elektro-optične sisteme na UM-FERI imamo možnost tudi izdelati THz radar iz standardnih komercialnih telekomunikacijskih elektronskih komponent. Ideja je, da znanje iz generiranja in fokusiranja podatkov SAR prenesemo v THz področje, ga raziščemo in tudi implementiramo takšen radar. Preučili bomo naprave za generiranje in prejemanje THz signalov. Tukaj vidimo doprinos pri načrtovanju THz radarja tako, da generiramo THz valove s pomočjo mikro-obdelave optičnega vlakna in vodenjem laserskih diod. THz radar bomo uporabili za tro-dimenzionalno (3D) tomografijo. Naše raziskovano delo lahko kasneje usmerimo v aplikacije za detektiranje lastnosti opazovanih objektov. V ta namen bomo razširili področje t.i. globokega učenja, ki je zasnovano na nevronskih mrežah. Novost v tem projektu bo uporaba globokih nevronskih mrež s kompleksnimi podatki.

Cilja projekta sta dva. Prvi je raziskati najbolj primerno tehnologijo s katero je danes mogoče izdelati THz radar. Tukaj se bomo osredotočili na inovativne pristope k generiranju THz valov. Drugi cilj raziskovalnega projekta je analiza interakcije THz valov z različnimi predmeti in postaviti temelje za obdelavo THz radijskih valov, ki jih bomo lahko uporabili v prihodnjih realnih aplikacijah.

V tem raziskovalnem projektu bomo najprej izdelali laboratorijski prototip THz radarja. Radar bo zasnovan na podobnem principu interakcije optičnega signala s foto prevodno anteno. To je mogoče doseči s pomočjo mikro-obdelave optičnih vlaken in vodenjem laserskih diod. Trenutno stanje v literaturi kaže, da ni mogoče generirati poljubnega signala s pomočjo THz valov. V raziskovalnem projektu bomo predlagali poseben način vodenja laserske diode s pomočjo katerega bo možno spreminjati frekvenco THz signala in s tem vplivati na obliko izhodnega signala, ki ga potrebujemo za implementacijo THz radarja z umetno odprtino. V tem delu bomo raziskali načine generiranja chirp signala s pomočjo laserja in laserske diode in opazovali obliko sprejetega signala na sprejemnih antenah foto prevodnih antenah. Tukaj bomo predlagali design antene tako, da bomo ustvarili polje anten v THz področju, za namene generiranja signala. Na ta način bomo generirane signale lahko usmerjali in se ukvarjali z radarskimi tehnikami generiranja in sprejemanja signala, kot so Spotlight, Stripmap in Stearing načini delovanja radarja. Polje anten je tudi pomembno za sprejem signala, saj radarja ne želimo premikati po tirnici ampak bomo ustvarili polje anten in na ta način simulirali gibanje platforme.

V zadnjem delu projekta bomo uporabili globoko nevronsko mrežo, kjer bomo operacije vse operacije nevronske mreže zapisali matematično s kompleksnimi števili. V internih raziskavah smo ugotovili, da lahko s kompleksnim zapisom nevronskih mrež povečamo učinkovitost prepoznave vzorcev.