Povezovanje z drugimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami

Naše sodelovanje je razširjeno na več strani. Najbolj intenzivno pa sodelujemo z univerzami v Zagrebu, Brnu, Bratislavi, Pragi, Kielce(Poljska), Miškolc(Madžarska), Plovdiv in Gabrovo iz Bolgarije, Košic, Splita, Skopja, Graza. To je posledica dejstva, da že od leta 1997 neprekinjeno sodelujemo in so koordiniramo CEEPUS projekt in smo v tem času razvili, poleg poslovnih, tudi prijateljske odnose s kolegi iz teh centrov.

V okviru CEEPUSa, ki je oden od projektov preko katerih se izmenjujejo profesorji in študenti, pošiljamo študente na enosemesterski študij v tujino in jim ob prihodu domov priznamo tam opravljene študijske obveznosti. Seveda smo v zelo tesnih kontaktih s kolegi iz FE Ljubljana in IJS.