Znanstveno, raziskovalno in strokovno delo v laboratoriju

Znanstveno, raziskovalno in strokovno delo laboratorija se odraža na številnih aktivnih in uspešno zaključenih projektih laboratorija. V obdobju zadnjih nekaj let smo uspešno izvedli naslednje projekte:

 • Projekt Testiranje in validiranje sistema za zajem in kronologijo alarmov in dogodkov na TEŠ v sodelovanju s podjetjem Metronik
 • Projekt Mehko krmiljenje digitalnih varilnih izvorov za MIG/MAG elektroobločna postopka varjenja za naročnika Varstoj
 • Projekt destilarne viskija Glen Rothes Destillery, ki je financiran iz evropskega projekta Eureka v sodelovanju s podjetjem Miel d.o.o.
 • Eureka projekt Fuzzy Control for Distributed Systems, zaključen 2005
 • Projekt Inteligentna hiša, kjer je bil zasnovan in izveden model inteligentne hiše na Lon-Works tehnologiji ter TCP/IP medmrežni komunikaciji
 • Projekt IST-2001-32316, INES Industrial Embedded Systems, 5. Okvirnega programa EU
 • Razvojno-raziskovalni projekti na področju števcev električne neergije v sodelovanju z podjetjem ISKRAEMECO
 • Razvoj optimalnega modela parogeneratorskega procesa za tovarno Zeolitiv v sodelovanju s podje-tjem SILKEM, Kidričevo
 • Razvoj sodobnih metod vodenja sistemov ogrevanja in hlajenja bivalno-poslovnih objektov v sodelovanju s podjetjem EVACO Maribor
 • KC STV – RRP2 – Tehnologija spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja
 • EUREKA NEURO-TEMP- Nov pristop kontrole procesa temperature na osnovi metod mehkega računanja
 • Nadzorni mehki regulator za usklajeno distribucijo tehnološke pare

Regulator plovnosti potapljača s potapljaškim jopičem.

Smo ustanovni član tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov, ki je ena od štirih tehnoloških mrež v Sloveniji. V okviru Centra odličnosti za sodobne tehnologije vodenja izvajamo dva projekta:Tehnologija daljinskega in distribuiranega vodenja ter Sistem za podporo odločanju pri vodenju proizvodnje.

V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko iz Zagreba v okviru projekta: Na kvar tolerantan sustav vođenja hidroelektranama, izvajamo temeljni raziskovalni projekt Diagnostika napak, ki obravnava odkrivanje napak v tehniških sistemih, s poudarkom na postopku odkrivanja napak na realnih industrijskih sistemih.

Temeljno raziskovanje poteka v okviru programske skupine. Do leta 2005 smo vodili programsko skupino Avtomatika. V tem srednjeročnem obdobju pa smo raziskovalne kapacitete povezali z Inštitutoma za robotiko v skupni programski skupini Mehatronski sistemi.