Ocena vlažnosti tal s satelitskimi slikami SAR

V tem projektu smo ocenili vlažnost tal s pomočjo slik SAR. Slike SAR smo pridobili preko agencije JAXA, ki trži satelit ALOS-2. Satelit ALOS-2 zagotavlja slike SAR v frekvenčnem področju 1.234 GHz ali pasu L in zemeljsko resolucijo 3 metrov. Slike SAR iz tega satelita se zajemajo v vseh 4 polarizacijah in omogočajo avtomatsko razvrščanje glede na tip odboja in oceno vlažnosti tal.

Slika 1. Ocena vlažnosti tal s konvolucijsko nevronsko mrežo

Slika 1 prikazuje blokoven diagram ocene vlažnosti tal. Vhod v konvolucijsko nevronsko mrežo so satelitske slike. Cilj je določiti vlažnost tal s pomočjo nadzorovanega učenja. V ta namen najprej sliko SAR obdelamo, kot je prikazano na sliki 2, torej jo kalibriramo in postavimo v geo-informacijski sistem in odpravimo pegasti šum. S pomočjo ostalih predstavitev, kot je npr. Freemanova predstavitev slike SAR, ki predstavlja tipe odboja od površja Zemlje jih uporabimo kot vhode v konvolucijsko navronsko mrežo, ki je prikazana na sliki 3.

Slika 2. Procesiranje slik SAR in prikaz ocene vlažnosti tal s konvolucijsko nevronsko mrežo

Slika 3. Regresijska konvolucijska mreža

Slika 4.

Istočasno, ko satelit preleti Maribor izvajamo meritve na tleh s pomočjo senzorja vlažnosti, ki je prikazan na sliki 4.

Ocenjene točke vlažnosti predstavimo v geo-informacijskem sistemu in predlagamo naročniku potencialne omočene cone. Naročnik potem izvede izkop in odpravi iztekanje vode iz vodovodnega sistema.

Slika 5. Prikaz ocenjene vlažnosti v geoinformacijskem sistemu in odprava iztekanja vode na vodovodnem sistemu