Napravi za vizualno kontrolo aluminijastih odlitkov

Za izdelovalca aluminijastih avtomobilskih komponent, smo izdelali dva sistema strojnega vida, za vizualno kontrolo dveh različnih odlitkov avtomobilskih turobopolnikov. Sistema sta zgrajena na isti osnovi, le da sta prilagojena posameznemu odlitku, glede na željene tolerance opazovanih točk, ki so pomembne za zagotavljanje pogojev za ustrezno delovanje in življensko dobo turbopolnilnika.

Blokovna shema delovanja sistema
Sistem 1 za opazovanje odlitka 1
Mejni primer odlitka 1, kjer se v utorih dobro vidi poroznost v materialu
Grafični vmesnik z detekcijo skupne površine napak

Zajem in obdelava slike

Zajem je realiziran z industrijskimi kamerami v programskem okolju LabView. Za učinkovito delovanje programov za razpoznavo nepravilnosti v željenih točkah posameznega odlitka, je bilo potrebno zagotoviti ustrezne svetlobne pogoje, s po meri izdelanimi lučmi. Pri sistemu 1 smo morali odpraviti zunanje svetlobne vplive, tako, da smo sistem kompletno zaprli v temnico.

Sistem 2 za opazovanje odlitka 2
Na sliki so označeni ključni opazovani deli odlitka 2, ki morajo biti v določeni toleranci, da so sprejemljivi za nadaljno vgradnjo

Testni rezultati in sklep

Oba sistema za vizualno kontrolo ohišij turbopolnilnika smo dovolj preizkusili v testnem okolju in jih razvili do točke, da napravi služita za nadzor kakovosti litja komadov oz. strojne obdelave odlitih komadov.
S pomočjo razvitih naprav smo zmanjšali izmet in pravočasno odpravili napake, ter neustrezne odlitke izločili iz sestavljalnih linij.