Industrija

Namen projektnega dela je prenašati znanje in izkušnje, ter hkrati spletati vezi s strokovnjaki iz našega področja doma in v tujini. Zaposleni v laboratoriju delujemo na raznih projektih povezanih z industrijo, kjer rešujemo probleme pri končni kontroli izdelkov, analizi materialov, ocene vlažnosti in analizi tal.