O inštitutu

Inštitut za avtomatiko kot samostojna raziskovalno-izobraževalna enota s svojim delovanjem pokriva celotno področje avtomatike v elektrotehniki. Glavni poudarek je na raziskovalnem delu, ki ga želimo v čim večji meri usmerjati na področja industrijskih okolij, ki so zanimiva za gospodarstvo. S tem prispevamo svoj delež k njegovemu razvoju in modernizaciji, širjenju novih znanj in njihovi implementaciji v realnem svetu. Hkrati preko pedagoškega dela prenašamo svoje znanje na študente in s tem ustvarjamo bazo bodočih kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje.

Preberite si več o avtomatiki…

Inštitut za avtomatiko sestavljajo trije laboratoriji, kar omogoča doseganje boljših raziskovalnih dosežkov na specifičnih področjih, ki jih vsak laboratorij pokriva.

Predstojnik inštituta:
   red. prof. ddr. Đonlagić Denis
   Tel: 02/220-7117
   E: denis.donlagic(@)um.si