Razpisana zaključna dela

Informacije o prijavi in izdelavi zaključnih del najdete na spodnji povezavi:


Seznam razpisanih tem diplomskih nalog (UN)

 • Denis Đonlagić, Matej Njegovec Integriran spektrometer za branje optičnih vlakenskih senzorjev
 • Denis Đonlagić, Vedran Budinski Mikro 3D printer s pomočjo femtosekundnega laserja

Seznam razpisanih diplomskih nalog (VS)

 • Denis Đonlagić, Simon Pevec Načrtovanje in izdelava gonilnika piezo-optičnega modulatorja
 • Denis Đonlagić, Matej Njegovec Miniaturni spektrometer za optične vlakenske senzorje
 • Denis Đonlagić, Vedran Budinski Mikro svet senzorjev  – Izdelava optičnih MEMS naprav na vrhu optičnega vlakna ali rezini polprevodnika z uporabo femtosekundnega laserja, naprševanja ali litografskih procesov

Seznam razpisanih tem magistrskih nalog

 • Denis Đonlagić Izdelava mikrostruktur s pomočjo femtosekundnega laserja
 • Denis Đonlagić, Simon Pevec Pretočni mikro-opti-fluidni  sistem za analizo vode
 • Denis Đonlagić, Simon Pevec Difernecialni tlačni senzor za merjenje nivoja tekočin
 • Denis Đonlagić, Matej Njegovec Sistem za branje Fabry-Perotove senzorje z uporabo kratkih svetlobnih pulzov  
 • Denis Đonlagić, Matej Njegovec Interogator za Braggove rešetke na osnovi disperzije optičnih pulzov
 • Denis Đonlagić, Vedran Budinski Izdelava mikro-struktur na vrhu vlakna z uporabo laserja in/ali ionskega curka