Večparametrski senzorji
EnglishSlovensko
UMUM
Visoko ob?utljiv vlakenski senzor za simultano merjenje lomnega koli?nika in temperature

?lanek predstavlja visoko ob?utljiv, miniaturni, povsem vlakenski, dva-paremetri?ni Fabry-Perot senzor, ki je primeren za neodvisno merjenje lomnega koli?nika teko?ine in temperature. Senzor je bil narejen s postopkom mikro-obdelave na osnovi selektivnega jedkanja dopiranega stekla in enostavnega procesa obdelave opti?nega vlakna, ki vklju?uje rezanje, varjenje in jedkanje opti?nih vlaken. Predstavljen senzor omogo?a tudi direktno temperaturno kompenzacijo spremembe lomnega koli?nika, kar posledi?no omogo?a zaznavanje zelo majhnih sprememb kompozicij teko?ine. Eksperimentalno je predstavljena lo?ljivost lomnega koli?nika 2x10^-7 RIU, ki je bila doseena v nestabilnih temperaturnih pogojih. Temperaturna lo?ljivost senzorja je 10^-3 C. Meritve visoke lo?ljivosti so bile opravljene na osnovi diskretne Fourierjeve transformacije opti?nega spektra in sledenja faze.

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi