Tlačni senzorji
EnglishSlovensko
UMUM
vstavi

vstavi

Miniaturni vlakensko-opti?ni senzor tlaka z polimersko membrano

Opisana je izdelava in eksperimentalna preiskava miniaturnega opti?no-vlakenskega senzorja tlaka za biomedicinske in industrijske namene. Senzor v premer meri le 125 m. Pomemben elemnt je tanka polimerska membrana, postavljena v votel del opti?nega vlakna. Rea v delu vlakna je narejena s preprostim in u?inkovitim postopkom mikro-obdelane , ki temelji na mokrem jedkanju in razred?eni HF kislini. Tako se med notranjo reo vlakna in membrano oblikuje Fabry-Perot interferometer. Postopek izdelave je natan?no opisan. Razli?ni prototipi senzorjev so bili izdelani na 125 m premeru opti?nega vlakna, ki je dosegal tlak od 0 do 40, ter od 0 do 1200 kPa. V praksi je bila uporabljena lo?ljivost manja od 10 Pa. Predstavljena tehnika izdelave olaja proizvodnjo enostavnih in nizko-cenovnih senzorjev tlaka, s pomo?jo materialov, ki zagotavljajo potrebno biokompatibilnost.

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi