Senzorji raztezkov
EnglishSlovensko
UMUM
Opti?ni vlakenski Fabry-Perot senzor raztezka z veliko aktivno dolino

Predstavljen je visoko ob?utljiv, Fabry-Perot (FP) senzor raztezka z veliko aktivno dolino in popolno SiO2 strukturo. Senzor uporablja t.i. W-strukturo, ki ob veliki aktivni dolini senzorja zagotavlja kratko FP zra?no reo in s tem nizke izgube opti?nega signala. Senzor je izdelan z uporabo povrinske mikroobdelave z jedkanjem posebnega vlakna, ki se selektivno izjedka v W-strukturo. Tehnologija izdelave potencialno omogo?a cenovno u?inkovito serijsko proizvodnjo. Doseeno merilno obmo?je znaa 3000 ? ter lo?ljivost 1 ?. Za opti?no signalno procesiranje senzorja je mogo?e uporabiti komercialno dostopne enote za procesiranje FP senzorjev.

vstavi

vstavi