SMS struktura in rodovno sklapljanje
EnglishSlovensko
UMUM
Struktura vlakensko-opti?nega mikro-ukrivljenega senzorja

V delu smo raziskovali novo strukturo microbend senzorja. Struktura je sestavljena iz single-mode leads in multimode vlaken. Predlagana struktura je pokazala stopnjo ob?utljivosti, ki je do estkrat ve?ja od tiste pri klasi?nih nastavitvah microbend senzorja, uporabljenega pri isto ob?utljivem vlaknu. Poleg tega single-mode leads zmanjujejo lead um in omogo?ajo uporabo bolj zanesljivih sredstev. Skupna izguba omenjene nepopa?ene strukture je skoraj 2dB, pri uporabi primerne metode spajanja.

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

vstavi