Disperzno spremenjena vlakna
EnglishSlovensko
UMUM
vstavi

vstavi

vstavi

vstavi

Opti?na vlakna za disperzno naslavljanje

?lanek predstavlja porazdeljen prenosni sistem, primeren za uporabo z mikroukrivljenimi senzorji. Princip temelji na izbranem rodu v specifi?no oblikovanem ve?rodovnem vlaknu, pri katerem skozi temeljni rod spustimo kratek impulz. Ob prisotnosti motenj mikroukrivljanja v senzorskem vlaknu, se svetloba priklopi iz temeljnih na vije-prioritetne rodove, ki- v primerjavi z temeljnim rodom- propagirajo pri razli?nih hitrostih. Mesto motnje je dolo?eno s ?asom zamika med nosilcem impulza temeljnega roda in nosilcem impulza vije-prioritetnih rodov. Najve?ja skupna razlika v hitrosti je doseena z ustrezno konstrukcijo profila lomnega koli?nika v predlaganem vlaknu. Eksperimentalno proizvedena vlakna dokazujejo razlike skupinske hitrosti v razponu ?ez 1%. To omogo?a enostavno rekonstrukcijo pozicije in amplitude mikro-ukrivljene deformacije, ki je locirana v senzorskem vlaknu.